19. septembra 2016 bo v sklopu Generalne skupščine Združenih narodov zaključno dejanje procesa na temo množičnih selitev beguncev in migrantov na globalni ravni. Na začetku avgusta 2016 so države članice ZN zaključile pogajanja o vsebini pričakovanega rezultata tega srečanja. Končni osnutek politične deklaracije o množičnih selitvah beguncev in migrantov se sklicuje na temeljno zahtevo Agende 2030 za trajnostni razvoj, po kateri “nikogar ne smemo pustiti zadaj”.

Države članice so oblikovale niz zavez in soglašale s predlogom za oblikovanje celovitega odzivnega okvira za begunce v obliki “globalnega dogovora beguncih” ter zagonu procesa “za globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah”. Deklaracija izpostavlja odločenost držav, da naslovijo ključne razloge za množične selitve. Cilj je zagotoviti trajne rešitve za cel spekter – od sprejemanja beguncev, podpornega okolja, zagotavljanja nujne oskrbe ter podpore državam gostiteljicam, do prostovoljnega vračanja in preseljevanja. Oblikovanje obeh dogovorov naj bi bilo zaključeno v letu 2018 na medvladni konferenci.

Končni osnutek deklaracije si lahko preberete v celoti na spletni strani procesa.
Celemu proces lahko sledite na https://refugeesmigrants.un.org/

Vsebina deklaracije je pomembna tudi v procesu oblikovanju naše, nacionalne politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in celovitega odzivanja na  povsem nove dimenzije migracij oz. množičnih selitev ljudi. To je še posebej pomembno v trenutku, ko v Evropi opažamo poskuse krčenja sredstev za razvojno sodelovanje.

Za oblikovanje odzivov na pričakovane odločitve v prihodnosti so vam na voljo še gradivo “Migracije in razvoj“, ki smo ga pripravili v okviru evropske platforme CONCORD in “Deset mitov o migracijah in razvoju“.