Društvo Focus bo v okviru evropskega projoekta EmpowerMed pomagalo najbolj prizadetim na Obali. Obalnim gospodinjstvom z nizkimi prihodki bo priskočilo na pomoč z energetskim svetovanjem v gospodinjstvih, napravami za varčevanje in podporo pri prijavi za subvencijo, ki so na voljo.

Focus bo v projekt vključil 200 gospodinjstev, ki se že lahko prijavijo za brezplačne obiske energetskega svetovalca, delavnice ali pomoč pri prijavi za subvencijo. Aktivnosti so namenjene gospodinjstvom iz vseh obalnih občin, ki prejemajo socialno pomoč ali varstveni dodatek ali pa imajo nizke dohodke (do 400 eur mesečno).

Za več informacij obiščite spletno stran društva Focus.