V okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja participatorne demokracije in pravičnega, trajnostnega in vključujočega razvoja v Braziliji. Razpis je razdeljen na tri tematske sklope, pri čemer so organizacije iz EU upravičene le v okviru prvega sklopa, ki je osredotočen na izvajanje trgovinskih in / ali okoljskih sporazumov.

V okviru sklopa 1 se lahko na razpis prijavijo neprofitne pravne osebe iz Brazilije, držav članic EU in držav EEA. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo. V okviru sklopov 2 in 3 so upravičeni le prijavitelji s sedežem v Braziliji.

Rok za prijavo je 15. 9. 2020.

Vir: CNVOS