V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju dejavnosti, ki bodo spodbujale krožno gospodarstvo in lokalni razvoj v Gani.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, Gane in drugih držav upravičenk v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Zahteva se partnerstvo z mesti in občinami. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa je 4,700,000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 800,000 EUR do 1,500,000 EUR. Sofinancira se lahko do 90 % oziroma 75 % upravičenih stroškov.

Celotna dokumentacija z obrazci je na voljo na spletu.