Tisoč najbogatejših Zemljanov si je v samo devetih mesecih povrnilo izgube zaradi Covid-19, medtem ko bo lahko trajalo tudi desetletje, da si bodo najrevnejši na svetu opomogli od posledic epidemije, razkriva novo poročilo Oxfama »Virus neenakosti« (The Inequality Virus), objavljeno na otvoritveni dan »Agende iz Davosa« Svetovnega gospodarskega foruma.

Poročilo kaže, da bi lahko Covid-19 povečal gospodarske neenakosti v skoraj vseh državah – prvič od začetka spremljanja pred več kot stoletjem. Naraščajoča neenakost pomeni, da bi lahko trajalo vsaj 14-krat več časa, da bi se število ljudi, ki živijo v revščini, vrnilo na raven pred epidemijo, kot je potrebovalo bogastvo 1.000 najbogatejših milijarderjev, predvsem belih moških, za povrnitev na predkrizne vrednosti.

Nova globalna raziskava 295 ekonomistov iz 79 držav, ki jo je naročil Oxfam, razkriva, da 87 odstotkov vprašanih, med njimi Jeffrey Sachs, Jayati Ghosh in Gabriel Zucman, pričakuje “povečanje” ali “občutno povečanje” dohodkovne neenakosti v svoji državi kot posledico pandemije.

Pandemija poglablja gospodarske in rasne razlike in razlike med spoloma

Poročilo Oxfama kaže, kako prirejen ekonomski sistem omogoča super bogati eliti, da kopiči bogastvo v času najhujše recesije po veliki depresiji, medtem ko milijarde ljudi z razpoložljivimi sredstvi komaj shajajo. Razkriva, kako pandemija poglablja dolgoletne gospodarske in rasne razlike ter razlike med spoloma.

Poročilo predstavlja več primerov, kako je virus povečal obstoječe neenakosti v premoženju in na podlagi spola ter rase.

  • Ženske predstavljajo približno 70 odstotkov svetovne delovne sile na področju zdravstva in socialnega varstva, zaradi česar so izpostavljene večjemu tveganju za okužbo s Covid-19.
  • 40-krat verjetneje je, da bodo afro-potomci v Braziliji umrli zaradi Covid-19 kot belci.
  • Na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki le 20 odstotkov žensk odhaja na delo, vendar naj bi ženske predstavljale 40 odstotkov izgubljenih delovnih mest v pandemiji.
  • Stopnje okužbe s Covid-19 in umrljivost so višje v revnejših predelih držav, kar med drugimi velja za Francijo, Indijo in Španijo, medtem ko je v najrevnejših regijah v Angliji zabeležena dvakrat višja stopnja umrljivosti kot v najbogatejših območjih države.

Osrednje sporočilo poročila je, da mora biti boj proti neenakosti v središču prizadevanj za gospodarsko reševanje in okrevanje.

Poročilo navaja še druga priporočila:

  • univerzalne javne storitve in cepivo za vse ljudi;
  • dostojna delovna mesta in priznanje neplačanega skrbstvenega dela;
  • pravičnejši davčni sistem, kjer korporacije in najbogatejši posamezniki plačajo pravičen delež;
  • vzpostavitev trajnostnega okrevanja z vlaganjem v nizkoogljične sektorje in odpravo vseh subvencij za fosilna goriva.

Celotno poročilo si lahko naložite TU.