V okviru Programa za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) je objavljen javni razpis, katerega glavni namen je krepitev transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja med organizacijami, ki delujejo na področju spodbujanja podjetništva med migranti.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (tudi NVO) iz držav upravičenk v okviru programa COSME, ki delujejo na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj petimi organizacijami iz najmanj treh različnih upravičenih držav.

Več o razpisu.