Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč

CNVOS za čim lažji dostop do brezplačne uporabe občinskih prostorov

04. 01. 2017 | Novice

CNVOS Ministrstvu za javno upravo predlaga, naj zmanjša administrativne ovire pri oddajanju brezplačnih prostorov nevladnim organizacijam in naj pogojev za njihovo uporabo ne zaostruje.

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, s katerim želi na novo urediti upravljanje z državnim premoženjem. Zakon med drugim ureja tudi postopek in pogoje dodelitve brezplačnih prostorov nevladnim organizacijam, kar je predvsem na občinskem nivoju dobrodošla rešitev za marsikatero NVO.

Osnutek zakona glede takšne brezplačne uporabe prostorov predvideva dve ključni novosti:

• Državni organ ali občina bi pred brezplačno oddajo morala obvezno pridobi soglasje ministrstva za finance, da pri tem ne gre za prepovedano državno pomoč. Zagotavljanje brezplačnih prostorov je namreč v luči pravil EU o prostem trgu res lahko tudi (prepovedana) državna pomoč, če država ali občina s tem določenemu ponudnika blaga ali storitev omogoči boljši položaj, kot ga ima njemu konkurenčni ponudnik. Prvi bo namreč zaradi precej nižjih stroškov prostora lahko imel nižje cene, kar pomeni nedovoljen poseg države na trg. S tega vidika je vključitev v sistem državne pomoči nujen, saj bi sicer Slovenija lahko odgovarjala EU zaradi kršitev pravil enotnega trga.

Na CNVOS so zato predlagali, da se obveznost predhodnega soglasja finančnega ministrstva, kot tudi vsa nadaljnja poročanja glede državnih pomoči, ukinejo za vse tiste dodelitve brezplačnih prostorov, kadar se ti prostori ne bodo uporabljali za prodajo blaga ali storitev (se v njih ne bo izvajala pridobitna dejavnost). V tem primeru namreč dodelitev brezplačnega prostora ne more pomeniti posega na trg in zato o državni pomoči sploh ni možno govoriti. Pri tem so v bran svojemu predlogu poiskali podoben primer iz EU, v katerem je Evropska komisija že pritrdila, da v kolikor se prostori ne uporabljajo za pridobitno dejavnost, ugodnosti države v zvezi z njimi niso državna pomoč.

• Osnutek spreminja in zaostruje pogoje, kdaj lahko država ali občina nevladni organizaciji v brezplačno uporabo odda svoje prostore. Po veljavnem zakonu zadošča, da nevladna organizacija »deluje v javnem interesu«, o čemer lahko občina presoja tudi sama. Po novem se namesto tega izrecno zahteva pridobljen status v javnem interesu.

Takšnemu zaostrovanju pogojev so na CNVOS nasprotovali, saj zanj ne vidimo utemeljenega razloga. Status v javnem interesu se podeljuje na nacionalnem nivoju in so zato pogoji zanj za večino lokalnih nevladnih organizacij prezahtevni, ne glede na to, da s svojim delom in aktivnostmi občutno koristijo lokalnemu življenju in jim zato občine prostore želijo dodeliti. S takšno spremembo se občinam ta opcija jemlje, saj bi lahko prostore po novem dodelile samo še organizacijam, za katere je država presodila, da delujejo v javnem interesu. Prav tako v tem primeru izpadejo vse nevladne organizacije, ki statusa nimajo, delujejo pa v javnem interesu že na podlagi zakona (gasilska društva, ribiške družine …). Pogojevanje s statusom je problematično tudi zato, ker določene NVO statusa sploh ne morejo dobiti (zasebni zavodi, ustanove), čeprav evidentno delujejo v javnem interesu.

Koledar dogodkov

junij 2021

P
T
S
Č
P
S
N
31
1
2
3
4
5
6
Dogodki za 31 maj
Dogodki za 1 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 2 junij
Dogodki za 3 junij
Dogodki za 4 junij
Dogodki za 5 junij
Dogodki za 6 junij
Ni dogodkov
7
8
9
10
11
12
13
Dogodki za 7 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 8 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 9 junij
Dogodki za 10 junij
Dogodki za 11 junij
Dogodki za 12 junij
Dogodki za 13 junij
14
15
16
17
18
19
20
Dogodki za 14 junij
Dogodki za 15 junij
Dogodki za 16 junij
Dogodki za 17 junij
Dogodki za 18 junij
Dogodki za 19 junij
Dogodki za 20 junij
Ni dogodkov
21
22
23
24
25
26
27
Dogodki za 21 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 22 junij
Dogodki za 23 junij
Dogodki za 24 junij
Dogodki za 25 junij
Dogodki za 26 junij
Ni dogodkov
Dogodki za 27 junij
Ni dogodkov
28
29
30
1
2
3
4
Dogodki za 28 junij
Dogodki za 29 junij
Dogodki za 30 junij
Dogodki za 1 julij

Povezane objave

Podnebni pakt: Dan za dejanja

Podnebni pakt: Dan za dejanja

V torek, 29. junija se lahko pridružite  vseevropski pobudi in spletnem dogodku Podnebni pakt: Dan za dejanja. Po spletu bo potekal vseevropski dogodek Moj svet. Moj prispevek. Naš planet. Na slovenskem dogodku Podnebni park doma pa bodo nastopali ambasadorji...

read more
Sodeluj v ClimateADAPT

Sodeluj v ClimateADAPT

ClimateADAPT je evropski portal, ki združuje informacije s področja prilagajanja podnebnim spremembam. Evropska komisija je v svoji novi Strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, potrjeni 25. februarja, napovedala nadaljnji razvoj portala in storitev, ki jih...

read more