V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju dobrega upravljanja in krepitvi človekovih pravic v Gvineji Bissau.

Sklop 1: dobro upravljanje (DCI – civilnodružbene organizacije)
Sklop 2 – gospodarske priložnosti (DCI – civilnodružbene organizacije)
Sklop 3 – dobro upravljanje in zagotavljanje storitev za prebivalstvo (DCI – lokalni organi)
Sklop 4 – boj proti nasilju na podlagi spola, vključno s preprečevanjem zgodnjih ali prisilnih porok (EIDHR)

Na razpis se lahko prijavijo tudi civilnodružbene organizacije (z izjemo sklopa 3) iz držav članic EU, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več o razpisu.