CEPEI je pripravil analizo regionalnih forumov o trajnostnem razvoju. »Forumi so jasno pokazali, da trajnostni razvoj občutno presega poziv k boljšemu okrevanju. S tem so poudarili, da je Agenda 2030 eden izmed načrtov, ki ostaja pomemben (in morda celo okrepljen), kot je bil zasnovan pred pandemijo. Forumi so poudarili, da za premagovanje učinkov COVID-19 ni treba spremeniti zavez iz Agende 2030, temveč jih izpolniti še bolj intenzivno kot prej,« je dejal avtor poročila Javier Surasky.

Analiza temelji na spremljanju poteka forumov, sodelovanju avtorjev na srečanjih, kadar je to bilo mogoče, pripravljalnih in sprejetih dokumentih na regijskih forumih ter intervjujih s ključnimi deležniki v vsaki regiji in v Združenih narodih.

Ključni poudarki:

  • Kontekst covid-19: medtem ko so forumi, ki so bili dejansko organizirani leta 2020, potekali v okviru epidemije, so letošnji forumi prvi, ki jih je treba načrtovati v okviru omejitev, ki jih nalaga pandemija, kar vpliva na operativne vidike njihovega razvoja.
  • Vloga, ki jo imajo regionalne ekonomske komisije kot gostiteljice regionalnih forumov, tako dobi novo razsežnost, saj jih je zdaj mogoče obravnavati kot nepogrešljiv gradnik pri izgradnji primerne OZN za obdobje po covidu-19.
  • Pomanjkanje ravnovesja med tremi razsežnostmi trajnostnega razvoja še ni rešeno. Glede okoljske razsežnosti obstaja jasna vrzel. Na primer večja udeležba okoljskih ministrov v regionalnih forumih je učinkovit način za hitro odpiranje razprav, povezanih z okoljsko razsežnostjo.

 

Pripravila: AA

Ilustracija: Pixabay

Translate »