Amnesty International Slovenije vabi k sodelovanju pri spletnem tečaju na temo begunstva, ki tečajnikom omogoča pridobitev novega znanja ali njegovo osvežitev.

Če se je begunska tematika marsikomu še pred dvema letoma zdela nekaj oddaljenega, nekaj, s čimer se ubadajo predvsem tisti najbolj zagreti človekoljubi, in nekaj, kar nas vsake toliko pretrese, ko vidimo potopljene čolne in utopljene otroke v Sredozemlju, je v zadnjem letu in pol tudi tu, v Sloveniji, to tematika, o kateri se hote ali nehote moramo pogovarjati.

Bodisi v službi, šoli, med družinskim kosilom ali na kavi s prijatelji. Ti pogovori hitro postanejo čustveni in razgreti, Številni si takrat želijo, da bi te »stvari« znali povedati tako, da jim nihče ne bo mogel oporekati, da imajo vsi ljudje, ki bežijo pred vojnami in preganjanjem, pravico iskati varnost in da imajo begunci in begunke prav vse pravice, kot jih imamo tudi mi.

Tečaj Amnesty International je razdeljen na štiri vsebinsko ločene sklope, ki jih preučite, ko imate čas. Tečaj lahko kadar koli prekinete in nadaljujete naslednjič, ko utegnete oz. želite. Vsebine spoznate skozi kratke posnetke, animacije in naloge (npr. povezovanje pojmov in definicij), ki jih (še posebej uporabno, če ste pedagog) lahko tudi shranite na računalnik. Ob koncu vsakega sklopa z reševanjem kviza ponovite, kar ste se novega naučili, na koncu pa sledi čisto pravi test. Če želite, lahko naročite tudi certificirano potrdilo o opravljenem tečaju.

Tečaj ni zbir osebnih zgodb in primerov ljudi, ki so bili prisiljeni postati begunci. Njegova uporabnost je predvsem v tem, da nam pomaga skozi primere, razlage, animacije in (pogosto šokantne!) številke in podatke razumeti pravne termine in definicije, kot so nonrefoulment, mednarodna zaščita, ženevska konvencija …, ki so temelj za razumevanje človekovih pravic beguncev.

Države, tudi Slovenija, so se zavezale, da bodo te obveze spoštovale, in to so dejstva, ki jih ni moč spodbijati z osebnimi ali ideološkimi pogledi na tematiko. Ob poznavanju informacij in razumevanju konceptov, ki so zelo poljudno predstavljeni v tem tečaju, so lahko pogovori o tej pomembni tematiki veliko bolj argumentirani, umirjeni – in učinkoviti.

Vabljeni, da se pridružite skoraj 60.000 sodelujočim s celega sveta, ki so se že odločili, da bodo podrobneje spoznali človekove pravice beguncev, ki so pravzaprav pravice vseh nas – čas imate (le) še do novembra!