Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo
Avtor/ica: Marjeta Benčina, Renata Karba, Tomislav Tkalec, Katjuša Šavc Področja: Podnebne spremembe Založnik: Focus, Umanotera Objavljeno: 2020 Št. strani: 66 strani Izdano v: Jezik: slovenski Naloži
Translate »