V okviru 16. Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki še danes poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani, je o ciljih trajnostnega razvoja predavala tudi prof. dr. Maja Bučar iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Predavanje je imelo naslov “Boljši svet za vse”.

Dr. Bučarjeva se je osredotočila na mednarodno razvojno sodelovanje, ki je v času številnih globalnih izzivov, kot so neenakost, podnebne spremembe, migracije, varnostne grožnje, vse pomembnejše. Predstavila je Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 oziroma cilje trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti septembra 2015, so univerzalni in jih bodo do leta 2030 skušale uresničiti vse države sveta.

Slovenija bo med prvimi, ki bo nacionalne razvojne cilje povezala s cilji trajnostnega razvoja in z njihovim uresničevanjem prispevala k razvoju družbe.

Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri na to pot.

Festival ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam.

Vsako leto festival tako odpre vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej. Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših.

Translate »