ALDA poziv za prijavo projektov – aktivno državljanstvo v Evropi

ALDA – the European Association for Local Democracy – je objavila poziv za prijavo projektov za izvedbo aktivnosti in dogodkov med 1. oktobrom in 31. decembrom 2015. Projekti morajo biti naravnani k podpori glavnih ciljev ALDA – dobro upravljanje in sodelovanje državljanov na lokalnem nivoju v Evropi.

Rok za prijavo je 30. september 2015.

Izpolnjeno prijavnico pošljete na:  aldo.xhani@aldaintranet.org.

Pogoji za ALDA članstvo

Prijavnica

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3