Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 8. in 16. julijem 2015)

Razvoj obnovljivih virov in izboljšanje energetske učinkovitosti v državah članicah Indian Ocean Commission

Rok za prijavo: 24. julij 2015

Več informacij

Upravljanje obalne, morske in specifične za otoke biotske raznolikosti v obalnih državah ESA-IO

Rok za prijavo: 21. avgust 2015

Več informacij

GVINEJA BISSAU (krepitev sektorja pridelave riža)

Rok za prijavo: 5. september 2015

Več informacij

ALBANIJA (izboljšanje lokalnih javnih socialnih storitev za ranljive skupine v primestnih območjih Tirane)

Rok za prijavo: 7. september 2015

Več informacij

TUNIZIJA (krepitev pristojnosti nacionalnega organa za varstvo osebnih podatkov)

Rok za prijavo: 15. september 2015

Več informacij

BRAZILIJA (organizacije civilne družbe in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 21. september 2015

Več informacij

HRVAŠKA (podpora enakosti spolov)

Rok za prijavo: 25. september 2015

Več informacij

MAVRETANIJA (institucionalna krepitev na področju kmetijstva)

Rok za prijavo: 19. oktober 2015

Več informacij

NIGERIJA (organizacije civilne družbe in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 30. oktober 2015

Več informacij