Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 8. in 15. aprilom 2015)

PAKISTAN (podpora akterjem civilne družbe na področju preprečevanja konfliktov, vzpostavljanja miru in pripravljenosti na krizne razmere)

Rok za prijavo: 4. maj 2015.

Več informacij

MOLDAVIJA (podpora nacionalnemu akreditacijskemu centru)

Rok za prijavo: 20. maj 2015.

Več informacij
TUNIZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 22. maj 2015.

Več informacij
AFGANISTAN (razširitev in izboljšanje storitev za ljudi s posebnimi potrebami in duševnimi motnjami)

Rok za prijavo: 25. maj 2015.

Več informacij
SRBIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 25. maj 2015.

Več informacij
INDONEZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 27. maj 2015.

Več informacij
ARMENIJA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti v razvoju)

Rok za prijavo: 29. maj 2015.

Več informacij
GRUZIJA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 29. maj 2015.

Več informacij
UKRAJINA (razpis za zbiranje predlogov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja – podpora Državni davčni službi pri krepitvi elementov integriranega upravljanja meja na področju carinskih zadev)

Rok za prijavo: 1. junij 2015.

Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (civilna družba)

Rok za prijavo: 2. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (izboljšanje zmogljivosti kriminalnih preiskav)

Rok za prijavo: 9. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (krepitev institucionalnih zmogljivosti turške nacionalne policije pri zagotavljanju javnega reda in nadzora množic)

Rok za prijavo: 9. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (izboljšanje regulativne infrastrukture jedrske varnosti)

Rok za prijavo: 9. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (krepitev turškega sistema za upravljanje ribištva)

Rok za prijavo: 9. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (uskladitev pravilnika navzkrižne skladnosti)

Rok za prijavo: 9. junij 2015.

Več informacij
MAKEDONIJA (nadaljnje usklajevanje z EU na področju zavarovalništva in povečanja tržnih operacij)

Rok za prijavo: 9. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (krepitev storitev pravne pomoči)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (krepitev zmogljivosti na področju uradnega nadzora in zaščito živali)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
UKRAJINA (razpis za zbiranje predlogov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja – pomoč pri izvajanju zavez na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov iz sporazuma med EU in Ukrajino)

Rok za prijavo: 16. junij 2015.

Več informacij
BOLIVIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 20. julij 2015.

Več informacij