Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 3. in 8. julijem 2015)

JUŽNA AFRIKA (socio-ekonomska pravičnost za vse: CSO podporni program)

Rok za prijavo: 19. avgust 2015

Več informacij

SRBIJA (izboljšanje zmogljivosti in sposobnosti zaporniškega sistema)

Rok za prijavo: 25. september 2015

Več informacij

TURČIJA (skupna kulturna dediščina: ohranjanje in dialog med EU in Turčijo)

Rok za prijavo: 2. oktober 2015

Več informacij

HONDURAS (gozdarstvo lokalnih skupnosti izboljšuje položaj lokalnega prebivalstva povezan s socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi vprašanji, ki se soočajo z izzivi podnebnih sprememb)

Rok za prijavo: 7. september 2015

Več informacij

ALBANIJA (Izboljšanje lokalnih javnih socialnih storitev za ranljive skupine v primestnih območjih Tirane)

Rok za prijavo: 18. avgust 2015

Več informacij

UZBEKISTAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 5. oktober 2015

Več informacij