Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 3. in 10. marcem 2015)

MOZAMBIK (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 20. april 2015.

Več informacij

BRAZILIJA (človekove pravice)

Rok za prijavo: 22. april 2015.

Več informacij
JEMEN (razvojne nevladne organizacije)

Rok za prijavo: 27. april 2015.

Več informacij
NAMIBIJA (krepitev organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti s ciljem spodbujanja vključujočega oblikovanja politik, boljšega upravljanja in večje odgovornosti)

Rok za prijavo: 28. april 2015.

Več informacij
SRBIJA (evropsko partnerstvo z občinami)

Rok za prijavo: 28. april 2015.

Več informacij
ALBANIJA (posodobitev albanske carinske uprave)

Rok za prijavo: 30. april 2015.

Več informacij
PAKISTAN (podpora akterjem civilne družbe pri preprečevanju konfliktov, vzpostavljanju miru in pripravljenosti na krize)

Rok za prijavo: 4. maj 2015.

Več informacij

 

HRVAŠKA (izboljšanje Hrvaškega registra okoljskega onesnaževanja in njegova vključitev v Hrvaški okoljski informacijski sistem)

Rok za prijavo: 5. maj 2015.

Več informacij

 

TURČIJA (dialog s civilno družbo med Evropsko unijo in Turčijo – shema za dodelitev sredstev za podjetništvo in industrijsko politiko)

Rok za prijavo: 5. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (dialog s civilno družbo med Evropsko unijo in Turčijo –shema za dodelitev sredstev za kmetijstvo in ribištvo)

Rok za prijavo: 5. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (dialog s civilno družbo med Evropsko unijo in Turčijo –shema za dodelitev sredstev za regionalno politiko in usklajevanje strukturnih instrumentov)

Rok za prijavo: 5. junij 2015.

Več informacij