Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 28. majem in 2. junijem 2015)

UGANDA (zbiranje predlogov za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)

Več informacij

UKRAJINA (Približevanje zakonodaje Ukrajine na področju certificiranja letališč z EU)

Rok za prijavo: 31. avgust 2015.

Več informacij
DJIBOUTI (delovanje civilne družbe na področju zagotavljanja dostopa do čiste pitne vode)

Rok za prijavo: 15. julij 2015.

Več informacij
GVAJANA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 15. julij 2015.

Več informacij
KARIBI (zbiranje predlogov za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 31. avgust 2015.

Več informacij
RUANDA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 16. julij 2015.

Več informacij
NIGER (projekt za trajnostni razvoj kmetijstva)

Rok za prijavo: 27. julij 2015.

Več informacij
ALBANIJA (državljanska pobuda in krepitev kadrov)

Rok za prijavo: 31. avgust 2015.

Več informacij
UKRAJINA (implementacija evropskih standardov z namenom krepitve institucionalnih zmogljivosti)

Rok za prijavo: 10. junij 2015.

Več informacij
MALDIVI (krepitev civilnodružbenih organizacij in lokalnih oblasti)

Rok za prijavo: 3. september 2015.

Več informacij