Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 28. avgustom in 1. septembrom 2015)

KAMBODŽA (Podpora za nastanek močnih akterjev civilne družbe v živinoreji)

Rok za prijavo: 20. oktober 2015

Več informacij

KAMBODŽA (Podpora za nastanek močnih ribiških skupnosti)

Rok za prijavo: 20. oktober 2015

Več informacij

KAMBODŽA (Podpora za nastanek močnih akterjev civilne družbe v kmetijskem sektorju)

Rok za prijavo: 20. oktober 2015

Več informacij

ALBANIJA (proizvodnja in razširjanje avdiovizualnih izdelkov o EU integraciji)

Rok za prijavo: 20. oktober 2015

Več informacij