IZRAEL (Instrument za civilno družbo)

Rok za prijavo: 28. januar 2016

Več informacij

 

ČAD (Razpis za zbiranje predlogov za štiri pilotne projekte za izvajanje dejavnosti, ki so opisane v prioritetah NAPA, in bodo implementirali prednostne naloge povezane z lesno energijo)

Rok za prijavo: 25. februar 2016

Več informacij