Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 24. marcem in 1. aprilom 2015)

KAMBODŽA (skupen poziv za program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti ter evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 8. maj 2015.

Več informacij

ZAMBIJA (podpora civilni družbi za zaščito pravic zapornikov)

Rok za prijavo: 11. maj 2015.

Več informacij

INDONEZIJA (program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti – krepitev prispevka civilnodružbenih organizacij k procesom upravljanja in razvojnim procesom)

Rok za prijavo: 11. maj 2015.

Več informacij

RUSIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 12. maj 2015.

Več informacij

RUSIJA (krepitev prispevka civilnodružbenih organizacij k procesom upravljanja in razvojnim procesom)

Rok za prijavo: 12. maj 2015.

Več informacij

SUDAN (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 14. maj 2015.

Več informacij

KONGO (demokracija in vladavina prava ter spodbujanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin)

Rok za prijavo: 15. maj 2015.

Več informacij

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE (transatlantski civilni dialog)

Rok za prijavo: 15. maj 2015.

Več informacij

JEMEN (podpora akterjem civilne družbe pri preprečevanju konfliktov, vzpostavljanju miru in pripravljenosti na krizne razmere)

Rok za prijavo: 18. maj 2015.

Več informacij

PAKISTAN (ustavna pismenost in enakopravno državljanstvo)

Rok za prijavo: 18. maj 2015.

Več informacij

GVATEMALA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 18. maj 2015.

Več informacij

JAMAJKA IN BELIZE (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 19. maj 2015.

Več informacij

UKRAJINA (podpora civilne družbe)

Rok za prijavo: 21. maj 2015.

Več informacij

ALŽIRIJA (podpora Ministrstvu za industrijo in rudarstvo pri strategiji industrijskih inovacij)

Rok za prijavo: 21. maj 2015.

Več informacij

ALŽIRIJA (podpora krepitvi uprav zaporov v skladu z mednarodnimi standardi za izboljšanje razmer v zaporih in rehabilitacijo zapornikov)

Rok za prijavo: 21. maj 2015.

Več informacij

TURČIJA (krepitev upravnih in tehničnih zmogljivosti carinskih laboratorijev)

Rok za prijavo: 22. maj 2015.

Več informacij

GRUZIJA (krepitev zmogljivosti gruzijske regulatorne komisije za dobavo energije in vode)

Rok za prijavo: 27. maj 2015.

Več informacij

HRVAŠKA (podpora sistema zaporov)

Rok za prijavo: 28. maj 2015.

Več informacij

CIPER (inovacije in spremembe v izobraževanju)

Rok za prijavo: 24. junij 2015.

Več informacij

ZAHODNI BREG IN GAZA (kulturna diplomacija Palestine)

Rok za prijavo: 25. junij 2015.

Več informacij

KAMBODŽA (podpora demokratičnemu razvoju)

Rok za prijavo: 29. junij 2015.

Več informacij

ZELENORTSKI OTOKI (ohranjanje in izboljšanje socialne, kulturne in naravne dediščine z diverzifikacijo in razvojem trajnostnega in solidarnostnega turizma)

Rok za prijavo: 29. junij 2015.

Več informacij