Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 24. aprilom in 7. majem 2015)

TADŽIKISTAN (trajnostno upravljanje in zaščita vodnih ter naravnih virov)

Rok za prijavo: 12. junij 2015.

Več informacij

KOSOVO (podpora strateških koalicij civilnodružbenih organizacij)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
GRUZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
SOMALIJA (skupen poziv za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti ter evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
MALAVI (podpora implementaciji kmetijske reforme – razvoj namakalnih shem)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
BENIN (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti v razvoju)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
GABON (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
KOSOVO (podporna shema za civilnodružbene organizacije v severnem delu države)

Rok za prijavo: 16. junij 2015.

Več informacij
PARAGVAJ (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 18. junij 2015.

Več informacij
HRVAŠKA (podpora nadaljnjemu razvoju in krepitvi služb za pogojne izpuste)

Rok za prijavo: 22. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (izboljšanje zmogljivosti pomorskega carinskega nadzora in operativnih postopkov Ministrstva za carino)

Rok za prijavo: 22. junij 2015.

Več informacij
SRBIJA (boj proti organiziranemu kriminalu – trgovini z ljudmi, drogami,orožjem)

Rok za prijavo: 25. junij 2015.

Več informacij
HRVAŠKA (zagotavljanje optimalne zdravstvene nege za ljudi z duševnimi motnjami)

Rok za prijavo: 26. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (neodvisna policijska pritožbena komisija in pritožbeni sistem za nacionalno policijo ter obalno stražo)

Rok za prijavo: 26. junij 2015.

Več informacij
TURČIJA (krepitev turškega sistema varstva intelektualnih pravic)

Rok za prijavo: 26. junij 2015.

Več informacij
KITAJSKA (krepitev vladavine prava in dobrega upravljanja)

Rok za prijavo: 30. junij 2015.

Več informacij
KOSOVO (podporna zagovorniških aktivnosti civilnodružbenih organizacij)

Rok za prijavo: 27. julij 2015.

Več informacij