Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 22. in 28. oktobrom 2015)

AZERBAJDŽAN (Podpora Sklada za državno socialno varstvo pri reformiranju pokojninskega sistema)

Rok za prijavo: 1. november 2015

Več informacij

 

KOSOVO (Krepitev formulacije politik in priprave zakonodaje)

Rok za prijavo: 21. december 2015

Več informacij

 

KOSOVO (Krepitev učinkovitosti, odgovornosti in transparentnosti sodnega in tožilskega sistema)

Rok za prijavo: 21. december 2015

Več informacij

 

KOSOVO (Revitalizacija poslovno okolje okoli Novobërdë / gradu NovoBrdo)

Več informacij

 

KOSOVO (Podporni program za kmetijstvo in razvoj podeželja)

Rok za prijavo: 15. december 2015

Več informacij

 

MAKEDONIJA (Instrument za predpristopno pomoč (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), Operativnega programa razvoja človeških virov)

Rok za prijavo: 3. december 2015

Več informacij