Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 21. in 28. julijem 2015)

ETIOPIJA (sklad za civilno družbo)

Rok za prijavo: 15. september 2015

Več informacij

IRAK (odziv na krizne razmere na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja)

Rok za prijavo: 29. september 2015

Več informacij

TADŽIKISTAN (podpora razvoju socialnih storitev)

Rok za prijavo: 29. september

Več informacij

IRAK (spodbujanje pravičnosti in boljših razmer v priporih)

Rok za prijavo: 9. oktober 2015

Več informacij

JAMAJKA (krepitev pravic pacientov – novorojenčkov, dojenčkov in mater)

Več informacij