Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 18. in 27. majem 2015)

BLIŽNJI IN SREDNJI VZHOD (Sklad za civilno družbo in medije)

Več informacij

ŠRI LANKA (podpora obnovi hiš za notranje razseljene osebe)

Rok za prijavo: 3. junij 2015.

Več informacij
EGIPT (sodelovanje na področju kulture med Egiptom in Evropo 2015 – krepitev zmogljivosti in kulturnega sodelovanja v Egiptu)

Rok za prijavo: 2. julij 2015.

Več informacij
MAKEDONIJA (krepitev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine)

Rok za prijavo: 10. julij 2015.

Več informacij
JUŽNI SUDAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 13. julij 2015.

Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (podpora krepitvi zmogljivosti organizacij civilne družbe za opazovanje volitev)

Rok za prijavo: 17. julij 2015.

Več informacij
MAROKO (krepitev predstavniškega doma Maroka)

Rok za prijavo: 21. julij 2015.

Več informacij
LIBANON (kulturne prireditve)

Rok za prijavo: 30. julij 2015.

Več informacij
KOSOVO (podpora proizvajalcem biološko razgradljivih embalažnih materialov)

Rok za prijavo: 18. avgust 2015.

Več informacij
ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA (krepitev razvoja malih in srednjih podjetij čezmorskih držav in ozemelj v karibski regiji)

Rok za prijavo: 24. avgust 2015.

Več informacij
ANGOLA (zbiranje predlogov za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 24. avgust 2015.

Več informacij
SENEGAL (krepitev odpornosti najbolj ranljivih skupin glede nezanesljivosti prehrane)

Rok za prijavo: 26. avgust 2015.

Več informacij