Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 16. in 24. marcem 2015)

GVINEJA BISSAU (izboljšanje sanitarij in higienskih pogojev na ruralnih območjih)

Rok za prijavo: 17. april 2015.

Več informacij

TUNIZIJA (institucionalna podpora za obvladovanje zdravstvenih in okoljskih tveganj)

Rok za prijavo: 20. april 2015.

Več informacij

KAMBODŽA (skupen poziv za program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti ter evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 8. maj 2015.

Več informacij
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 8. maj 2015.

Več informacij
DOMINIKANSKA REPUBLIKA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice – EIDHR)

Rok za prijavo: 8. maj 2015.

Več informacij
JORDANIJA (shema dotacij za podporo reforme pravosodnega sektorja)

Rok za prijavo: 10. maj 2015.

Več informacij
ZAMBIJA (podpora civilni družbi za zaščito pravic zapornikov)

Rok za prijavo: 11. maj 2015.

Več informacij
INDONEZIJA (program za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti – izboljšanje prispevek civilnodružbenih organizacij k razvojnim procesom)

Rok za prijavo: 11. maj 2015.

Več informacij
ETIOPIJA (podpora shema)

Rok za prijavo: 11. maj 2015.

Več informacij
MAKEDONIJA (krepitev srednjeročnega načrtovanja proračuna za učinkovito upravljanje z javnimi financami)

Rok za prijavo: 11. maj 2015.

Več informacij
HRVAŠKA (izboljšanje kvalitete implementacije Nacionalnega presejalnega programa za raka)

Rok za prijavo: 18. maj 2015.

Več informacij
ALŽIRIJA (podpora Ministrstvu za industrijo in rudarstvo pri strategiji industrijskih inovacij)

Rok za prijavo: 21. maj 2015.

Več informacij
ALŽIRIJA (podpora krepitvi uprav zaporov v skladu z mednarodnimi standardi za izboljšanje razmer v zaporih in rehabilitacijo zapornikov)

Rok za prijavo: 21. maj 2015.

Več informacij
JAMAJKA (krepitev zdravja mater, novorojenčkov in dojenčkov)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.

Več informacij
CIPER (inovacije in spremembe v izobraževanju)

Rok za prijavo: 24. junij 2015.

Več informacij