LATINSKA AMERIKA (EUROsociAL+)

Več informacij

AZERBAJDŽAN (Podpora Komisiji javnih uslužbencih za nadaljnjo reformo sistema javnih uslužbencev v Azerbajdžanu)

Rok za prijavo: 15. januar 2016

Več informacij

HRVAŠKA (Krepitev politik in zmogljivosti za zmanjšanje dela na črno)

Rok za prijavo: 14. januar 2016

Več informacij

Sierra Leone (Nedržavni akterji in organi lokalnih skupnosti)

Rok za prijavo: 1. marec 2016

Več informacij