Platforma trenutno šteje več kot 600 organizacij iz celotne EU. Pridružite se jim lahko tako, da se registrirate na spletni strani FRA. Registracija je brezplačna.

 Z registracijo pridobite vpogled v letne načrte agencije, podatke, raziskave in druga gradiva agencije, prav tako vam platforma ponuja priložnost za sodelovanje v posvetovalnih procesih in priložnost za povezovanje z drugimi organizacijami s področja človekovih pravic. Med drugim bodo registrirane organizacije povabljenje k sodelovanju v posvetovanju o poročilu »Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU«, ki ga je FRA objavila januarja 2018. Agencija je v poročilu med drugim opozorila na pravne spremembe v nekaterih evropskih državah, ki negativno vplivajo na civilno družbo, da se civilna družba sooča s krčenjem proračunskih virov in vse večjimi težavami pri pridobivanju finančne podpore ter da je preslabo vključena v oblikovanje zakonodaje in politike.