Leta 2015 so svetovni voditelji obljubili, da bo dekletom in ženske postavili v ospredje, ko so podpisali Agendo 2030 oziroma cilje trajnostnega razvoja za odpravo revščine, podnebnih sprememb in neenakosti.  Pod oznako #WhatIReallyReallyWant poteka ozaveščevalna kampanja o pomembni vlogi deklet in žensk pri doseganju teh ciljev.

Dekleta in ženske so v slabšem položaju kot moški  in so ključnega pomena za oblikovanje odpornih skupnosti, ki lahko prenesejo posledice revščine, podnebnih sprememb in drugih neenakosti. Globalni cilji bodo doseženi le, če bodo vlade, podjetja in skupnosti  vlagala v dekleta in ženske.

Zato moramo zagotoviti, da bodo svetovnih voditeljev in generalni sekretar Organizacije združenih narodov poslušati glasove deklet in žensk in jih postavljali v ospredje pri oblikovanju politik in načrtov.

Do septembra, ko bo potekal vrh OZN, poteka ozaveščevalna kampanja o pomembni vlogi deklet in žensk. Svoje sporočilo, kaj si zares želiš za dekleta in ženske lahko na socialnih omrežjih objavite pod oznako #WhatIReallyReallyWant.