20. decembra 2017 so v Okoljskem centru praznovali 10. obletnico delovanja. Okoljski center predstavlja dom okoljskim nevladnim organizacijam, povezuje zainteresirane deležnike, širši javnosti pa omogoča dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju.

V prostorih Okoljskega centra so se rodili bogati in inovativni projekti ter aktivnosti s področja podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti, trajnostne energetike, krožnega gospodarstva, upravljanja z odpadki, zelenih delovnih mest, ekološkega kmetijstva, šolskih ekovrtov, varstva in ohranjanja narave, etične potrošnje, od-rasti, zelenega turizma, skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri itd.

Okoljski center je organizacijam civilne družbe ponudil možnost tesnejšega in trajnejšega povezovanja in sodelovanja, kar se kaže tudi v uspešno izvedenih partnerskih projektih, ki prinašajo v slovenski prostor pomembne modele za prehod v sonaravno družbo na družbeno in gospodarsko vzdržne ter vključujoče načine.

V desetih letih je tako Okoljski center postal pomemben del »slovenske okoljske scene«, ki ima poleg implementacije naprednih trajnostnih vsebin v naš prostor tudi pomembno vlogo pri informiranju in ozaveščanju javnosti o pomembnih okoljskih temah.

V teh letih so v Okoljskem centru našle prostore številne organizacije, med drugim Focus, društvo za sonaraven razvoj; Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp; Inštitut za trajnostni razvoj; Ekologi brez meja; Slovenski E-forum; Ljubljanska kolesarska mreža; Greenpeace Slovenija; Društvo Dinaricum; in Zavod Rodna zemlja.

Ob 10. obletnici, so pripravili video, v katerem smo predstavili naše delo, uspehe in izdali kaj jih žene naprej.