Varnostne razmere v državi so še vedno zelo zaostrene. Število ljudi, ki so se razselili zaradi konflikta, je že preseglo pol milijona, samo med 1. januarjem in 30. aprilom pa se je število ljudi, razseljenih zaradi konflikta, povečalo za 55.000.

29. maja je bil izveden napad na prostore Mednarodnega odbora rdečega križa (ICRC), v katerem je ena oseba izgubila življenje, tri pa so bile ranjene. V okviru ICRC je bila zaradi tega sprejeta odločitev o umiku določenega števila osebja in skrajšanju operacij v Afganistanu. Več informacij o aktualnih razmerah v Afganistanu najdete na spletnih straneh ReliefWeb in AlertNet