Evropska komisija skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, nacionalnim koordinatorjem dogodka, in partnerji – Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Zagovornikom načela enakosti RS, Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES in platformo SLOGA, mrežo nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč – vabi na ozaveščevalni dogodek na temo enakosti spolov z naslovom Njen svet je naš svet, ki bo 25. 5. 2018 na Glavnem trgu v Mariboru, med 9. in 18. uro. Od 11. maja poteka tudi vseevropska kampanja ozaveščanja o enakosti spolov na družbenih omrežjih pod ključnikom #HerWorldOurWorld.

 SPOROČILO ZA JAVNOST, 23. 5. 2018

V državah članicah Evropske unije bo 25. maja organiziran dogodek, katerega glavni cilj je (predvsem) seznaniti mlade z delom EU in držav članic na področju enakosti spolov v državah v razvoju. Dogodek z naslovom “Njen svet je naš svet”, bo potekal v Bratislavi, Bruslju, Budimpešti, Lizboni, Rimu in Talinu ter tudi na Glavnem trgu v Mariboru med 9. in 18. uro. Na družbenih omrežjih pa dodatno še v 12 državah Evropske unije. Sočasno preko spleta in družbenih omrežij poteka tudi kampanja ozaveščanja – objave ministrstva in partnerjev lahko najdete pod ključnikom #HerWorldOurWorld.

Udeleženci bodo lahko spoznali, kakšno je stanje na področju doseganja enakosti spolov v Sloveniji, Evropski uniji in drugih državah sveta. Preko interaktivnih predstavitev bodo lahko spoznali primere dobrih praks enakosti spolov, zanimive podatke in ukrepe, prav tako pa se bodo lahko pogovorili s prostovoljci – strokovnjaki s področja enakosti spolov pri nas, ki bodo ponudili še dodatne informacije. Dogodka se bo udeležila Simona Kustec, prva predsednica Kluba parlamentark ter predvidoma dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor in še nekateri ambasadorji slovenske kampanje #OnZanjo, ki poteka pod taktirko Inštituta za proučevanje enakosti spolov.

Zagotavljanje enakosti spolov po vsem svetu je ključnega pomena za izgradnjo varnega in svobodnega sveta, ki omogoča dostojno življenje vsem. Kljub napredku, ki je bil dosežen v zadnjih 20 letih, študije Združenih narodov jasno kažejo, da je stopnja doseganja enakosti spolov neenakomerna po regijah in znotraj držav, v nekaterih državah pa še na zelo nizki ravni. Odpravljanje ovir za zagotavljanje enakih možnosti za ženske in deklice po vsem svetu, odpravljanje vseh oblik diskriminacije in nasilja nad njimi bo koristilo vsem. Enakost spolov je eden od 17 ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in temeljna evropska vrednota. Zagotoviti želimo, da ženske in deklice po vsem svetu v celoti sodelujejo v vseh dimenzijah družbe – politični, družbeni in gospodarski. Brez njih ne bo mogoče doseči trajnostnega razvoja za vse.

Dogodek “Njen svet je naš svet” je del Tedna vseživljenjskega učenja, in sicer v sklopu globalnega učenja. Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Letos bo potekal od 11. do 20. maja 2018 (razširjeni termin od 11. maja do 30. junija).

“Njen svet je naš svet” je prav tako aktivnost v sklopu Evropskega tedna trajnostnega razvoja, vseevropske pobude za spodbujanje in prepoznavanje dejavnosti, projektov in dogodkov, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Letošnji Evropski teden trajnostnega razvoja, ki bo potekal od 30. maja do 5. junija (razširjeni termin pa od 23. maja do 12. junija), je namenjen tudi ozaveščanju o Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

Dogodek poteka pod okriljem Evropske komisije. Nacionalni koordinator dogodka je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pokrovitelj dogodka je Mestna občina Maribor. Pri organizaciji dogodka sodelujejo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Zagovornik načela enakosti RS, Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES, Urad Vlade RS za komuniciranje in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Dodatne informacije:

Patricija Virtič, platforma SLOGA

patricija.virtic@sloga-platform.org

040 204 464

mag. Nataša Adlešič Barba, pooblaščena ministrica

Ministrstvo za zunanje zadeve RS

natasa.adlesic@gov.si

GRADIVO ZA MEDIJE

Translate »