Razvojno sodelovanje

Osredotočamo se na razvojne projekte, ki so namenjeni družbenemu in ekonomskemu opolnomočenju žensk, mladih in lokalnih skupnosti, spodbujanju izobraževanja otrok, osveščanju o človekovih pravicah ter povezovanju s pravično trgovino in odgovornim turizmom. Dejavnosti na tem področju povezujemo tudi s programom botrstva, predvsem z vidika razvoja lokalne skupnosti. Razvojne projekte izvajamo v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji v zahodnoafriških državah (Burkina Faso, Gana).