Pravična trgovina

Program pravične trgovine je namenjen predvsem osveščanju, izobraževanju in promociji ideje pravične trgovine. Na osnovnih in srednjih šolah izvajamo delavnice, preko katerih učenci in dijaki spoznajo glavne razlike med prevladujočim sistemom trgovanja in pravično trgovino. Sodelujemo pa tudi pri različnih javnih dogodkih, kot so na primer Srečanja s pravično kavo in vsakoletni dogodki ob rojstnem dnevu pravične trgovine v Sloveniji. Humanitas je začetnik koncepta pravične trgovine v Sloveniji in soustanovitelj trgovine 3MUHE v Ljubljani.