26 mladih iz 13 različnih držav članic EU se je v februarju in marcu pripravljalo za mlade ambasadorje v sklopu kampanje #ClimateOfChange in za potovanje v Kenijo, da bi izboljšali ozaveščenost o gospodarskih, socialnih in okoljskih vplivih podnebnih sprememb v državah globalnega juga.

Mladi so bili gonilna sila zelenega prebujanja Evrope. Vendar pa so bili njihovi glasovi v razpravah o oblikovanju politik EU prepogosto premalo zastopani.
Spodbujeni z duhom sprememb, so partnerji #ClimateOfChange organizirali vrsto debatnih tekmovanj na srednjih šolah in univerzah po vsej Evropi. Cilj je bil, da mladi v razpravah o zelenih politikah na ravni EU pridejo do besede in da poglobijo razumevanje povezav med podnebnimi spremembami, prisilnimi migracijami in širšo nepravično dinamiko sedanjih gospodarskih sistemov.

Na podlagi uvodnih krogov debat je imela vsaka država možnost, da pošlje dve ekipi mladih na finale vseevropskega debatnega tekmovanja, ki je v začetku novembra 2021 potekalo v Bruslju. Tam so lahko mladi udeleženci sodelovali z vrstniki iz drugih držav, razpravljali z evropskimi poslanci o politikah EU in svoja razmišljanja delili z več nevladnimi organizacijami. A za mlade je bil ob tem največji izziv dokazati, da so najboljši debaterji, ki bodo postali uradni mladi ambasadorji kampanje #ClimateOfChange.

Tisti, ki so se v finalu vseevropskega debatnega tekmovanja odrezali najbolje, so vstopili v novo in vznemirljivo fazo kampanje, v kateri so bili deležni usposabljanja o temah in ukrepih #ClimateOfChange s ciljem širšega ukrepanja v kampanji.

V sklopu usposabljanj s partnerji #ClimateOfChange so se mladi ambasadorji izobraževali o podnebnih spremembah, njihovih posledicah na migracije, kako je trenutni gospodarski sistem v samem središču tako družbene kot podnebne krize ter kako lahko mladi z zagovorništvom vplivajo na oblikovalce politik, da se spoprimejo s temi pojavi. Poleg tega so bili mladi vključeni v strategije obveščanja in kampanje za izboljšanje njihovega delovanja in vplivanja na podnebno pravičnost.

Naslednji in najpomembnejši mejnik za mlade ambasadorje bo potovanje v Kenijo, eno izmed držav, vključenih v študije primerov #ClimateOfChange, da bi se seznanili z učinki podnebnih sprememb na globalnem jugu in ozaveščali o politikah EU, potrebnih za reševanje teh vplivov in njihovo blaženje.

Pripovedovanje zgodb za spremembo

Aktivisti vedo, da lahko zgodbe, ki prevzamejo, ganejo ljudi in spremenijo družbo.

Da bi mlade ambasadorje navdali z energijo in navdihnili, da spregovorijo o temeljnih vzrokih podnebnih sprememb, so jim med izobraževanjem predstavili različna komunikacijska orodja, smernice o kampanji in uspešne pripovedi.

Mladi ambasadorji bodo odgovorni za ozaveščanje o razlogih in posledicah podnebne krize prek svojih kanalov na družbenih omrežjih. Ker bodo mladi v času ekskurzije pokazali, kako na kenijske skupnosti vpliva neenakopraven gospodarski sistem, so se poučili o tem, kako spoštljivo, ne da bi se zanašali na senzacionalistične pripovedi, dati glas lokalnim prebivalcem, hkrati pa spoštovati njihovo podobo in pravico do anonimnosti.

V okviru kampanje #ClimateOfChange verjamemo, da je sodelovanje ključno za zagotovitev pravičnega prehoda na trajnostni sistem, ki deluje za vse. V skladu s tem ambasadorji ne bodo le pripovedovali o svojem potovanju in izkušnjah v Keniji, temveč bodo svoje občinstvo tudi spodbudili, da sodeluje v kampanji in ukrepa za ozračje sprememb na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Spodbujanje peticije za podnebno pravičnost bo poziv k ukrepanju ambasadorjev kampanje v prihajajočih mesecih pred COP27.

Temelji zagovorništva

Po vrnitvi iz Kenije se bodo mladi ambasadorji srečali z nekaterimi člani Evropskega parlamenta. Namen teh spletnih srečanj je, da lahko mladi oblikovalcem politik neposredno razložijo, kaj so doživeli na globalnem jugu.

Z lastnimi zgodbami bodo poslancem Evropskega parlamenta odprli oči o resničnih posledicah dejanj bogatih držav na revne.

Udeležba mladih je ključnega pomena za zagotavljanje pravičnega prehoda na trajnostni sistem, ki deluje za vse. Pri podnebnih spremembah gre za uničevanje okolja, vendar to še zdaleč ni vse. Na človeški ravni so marginalizirane države in ljudje nesorazmerno prizadeti zaradi uničujočih učinkov na preživetje, delo, zdravje in dostop do pravic. Države in posamezniki, ki najmanj prispevajo k okoljski krizi, so tisti, ki zaradi njenih posledic najbolj trpijo.

Partnerji #ClimateOfChange so zelo ponosni, da so rezultati evalvacije usposabljanja pokazali visoko stopnjo zadovoljstva mladih. Mladi ambasadorji so dejali, da se je zahvaljujoč usposabljanju izboljšalo njihovo znanje in kritično razumevanje različnih tem kampanje. Prav tako se je povečala njihova motivacija, da se še naprej ukvarjajo s problematiko podnebnih sprememb. Če povzamemo, ti mladi ljudje se čutijo opolnomočene, da razpravljajo z vrstniki in oblikovalci politik ter nanje vplivajo, kar jim daje upanje za prihodnost.

Translate »