Deset let po konferenci v Bonnu leta 2001 se je mednarodna skupnost 5. decembra 2011 ponovno zbrala v Nemčiji, kjer je na ravni zunanjih ministrov potekala mednarodna konferenca o Afganistanu, na kateri so sodelovali predstavniki skoraj 100 držav in mednarodnih organizacij. Slovensko delegacijo je vodila državna sekretarka Dragoljuba Benčina.

V uvodnem panelu so nastopili gostitelji konference, afganistanski predsednik Karzaj in zunanja ministra Afganistana in Nemčije, Rassoul in Westerwelle. Ob njih sta udeležence konference nagovorila tudi nemška kanclerka Angela Merkel in generalni sekretar OZN Ban Ki-Moon.

Mednarodna konferenca, ki je gradila na novembrski konferenci v Carigradu, je bila, poleg pregleda do sedaj opravljenega dela v Afganistanu, usmerjena predvsem na prenos odgovornosti za razmere v državi na afganistanske oblasti, še posebej na varnostnem področju do leta 2014, na dolgoročno sodelovanje mednarodne skupnosti v Afganistanu tudi po koncu Natove misije ter na politične reforme, gospodarski razvoj in dolgoročno stabilnost države.

Afganistanski predstavniki so se zavezali k nadaljnjemu izvajanju reform in procesov, ki so potrebni za vzpostavitev trajnega miru, varnosti in stabilnosti. Ob tem so še posebej izpostavili področja vladavine prava, boja proti korupciji, izboljšanja javne administracije, vzpostavitve pogojev za razvoj gospodarstva, spoštovanja človekovih pravic, predvsem pravic žensk in mladoletnih. Nadaljevali bodo tudi z lani začetim mirovnim procesom, ki temelji na spravi in reintegraciji.

Vsi sodelujoči so izpostavili pomen regionalnega sodelovanja. Slovenija pozdravlja vsakovrstne pobude, katerih cilj sta poglabljanje in krepitev tovrstnega sodelovanja, saj se morajo vse države v regiji zavedati pomena mirnega, varnega in stabilnega Afganistana, in sicer tudi za njihovo stabilnost in razvoj. Tako se bo Slovenija še naprej, v okviru svojih zmožnosti, aktivno vključevala v prizadevanja mednarodne skupnosti za vzpostavitev trajnega miru, varnosti in stabilnosti ter blagostanja v Afganistanu.

Konferenca se je končala s sprejetjem sklepnega dokumenta, v katerem so predstavljene skupne zaveze na področju gospodarske stabilnosti, družbenega razvoja, varnosti in dobrega upravljanja. Podana je tudi zaveza mednarodne skupnosti, da bo Afganistanu zagotovila ustrezno pomoč vse do leta 2024. O konkretnih številkah naj bi se dogovorili na mednarodni konferenci donatork, ki bo potekala prihodnje leto v Tokiu (Japonska) in bo tako posvečena ekonomskemu razvoju Afganistana.

Translate »