Prva predstavnica slovenskih NVO, ki je v začetku novembra 2011 odpotovala v Herat (Afganistan) v okviru projekta NVO za Afganistan, je diplomirana politologinja mednarodnih odnosov. V Heratu za tamkajšnje mentorje poklicnega izobraževanja izvaja delavnice s področja ključnih osebnih in timskih kompetenc, kot so komunikacijske spretnosti, timsko delo, kreativno reševanje problemov. Delavnice temeljijo na izkustvenem učenju in praktičnemu delu ter diskusijah. Katja je znanje s tega področja dobila med delom za S.O.L. Institut, zavod za promocijo izkustvenega učenja, podobne delavnice pa je že izvajala v Jemnu in Jordaniji.