Globalno učenje

rsz_globalno_učenje_-_izvedba_teka_podnebne_solidarnosti_po_šolah_in_vrtcih_karitasSlovenska karitas od leta 2005 dalje preko izvedbe različnih aktivnosti v okviru mednarodnih in drugih projektov globalnega učenja na teme, kot so podnebne spremembe, HIV/AIDS, lakota idr. po slovenskih šolah in vrtcih prispeva k razumevanju globalnih problematik in soodvisnosti ter k večji solidarnosti in podpori mednarodnega razvojnega sodelovanja v Sloveniji.