10. decembra obeležujemo mednarodni dan človekovih pravic in se spominjamo sprejema Splošne deklaracije človekovih pravic v Generalni skupščini OZN pred 69 leti. Deklaracija predstavlja prvi mednarodni dogovor o naboru človekovih pravic in na njej temelji celotna mednarodnopravna struktura človekovih pravic, ki se je oblikovala v desetletjih odtlej. Deklaracija, s prevodi v 506 jezikov, ostaja najbolj prevajan dokument na svetu.

Kršitve in odrekanje človekovih pravic komurkoli spodjedajo pravice vsakega med nami, zato varstvo in uveljavljanje človekovih pravic ostajata globalni prioriteti. Univerzalnost, neodtujljivost, nedeljivost, soodvisnost in medsebojna povezanost človekovih pravic so načela, ki jih Slovenija trdno zagovarja. Človekove pravice so temelj svobodne družbe, miru in varnosti ter razvoja tako doma kot v svetu, zato spadajo med prednostna področja slovenske zunanje politike.

Slovenija se v podporo globalnemu miru in razvoju vestno in tvorno udejstvuje v mednarodnih forumih pri obravnavi človekovih pravic, obenem pa izpostavlja pomen odgovornosti za kršitve človekovih pravic. Pri tem podpira delo Mednarodnega kazenskega sodišča in drugih mednarodnih tribunalov za preganjanje hudih kršitev človekovih pravic.

Slovenija je leta 2016 nastopila že svoj drugi triletni mandat članice Sveta OZN za človekove pravice v Ženevi. Ponosni smo, da bo v letu 2018, sklepnem letu našega trenutnega članstva, Svetu predsedoval slovenski stalni predstavnik, veleposlanik Vojislav Šuc. V duhu odprtosti in sodelovanja si bo Slovenija v Svetu še naprej prizadevala za učinkovito naslavljanje različnih vidikov kot tudi kršitev človekovih pravic.

Z današnjim dnem se pričenja enoletna kampanja v pripravah na 70. obletnico sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, v kateri bo sodelovala tudi Slovenija.