Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori

Cilj projekta »Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije – Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije in Vlada Republike Slovenije, je zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. Za dosego tega cilja se v okviru projekta vzpostavlja in usposablja mreža strokovnjakov za nadaljnja usposabljanja in svetovanje na področju pravic žensk in enakopravnosti spolov, vključuje vprašanja ne/enakopravnosti spolov in pravic žensk v javni diskurz z organizacijo različnih dogodkov in s tesnim sodelovanjem z novinarji, med drugim tudi s pripravo smernic za novinarje, ter pripravlja strokovna izhodišča in zagovorniške aktivnosti za izboljšanje sistemskega okvirja ter sprejetje Nacionalnega Akcijskega Načrta RS 1325 v Črni gori.

Več na: http://ekvilib.org/sl/razvojno-sodelovanje/crna-gora/cas-je-za-pravice-zensk.