Beg kapitala

Cilj projekta je seznaniti javnost v državah EU o učinkih nezakonitega bega kapitala za doseganje razvojnih ciljev tisočletja, z namenom pridobitve politične podpore na nacionalni in EU ravni za večjo usklajenost politik EU z razvojnimi cilji. To je mogoče doseči z razkrinkanjem povezav med trgovinskimi in investicijskimi politikami EU, korporativnega odnosa EU in nezakonitim begom kapitala multinacionalk. Projekt spodbuja kritično mišljenje civilne družbe, nevladnih organizacij, oblikovalcev javnih politik in medijev o nezakonitem begu kapitala in poziva k sklenitvi bolj odgovornih, trgovinsko pravičnejših sporazumov med državami članicami EU in državami v razvoju, k bolj odgovornemu finančnemu poslovanju multinacionalk v državah v razvoju ter k okrepitvi skladnosti politik za razvoj, ki bi učinkovito reševale ta problem. Projekt financira Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje, Evropske komisije in Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več na: http://ekvilib.org/sl/beg-kapitala