Prispevki

Povezave med podnebjem in varnostjo

Človekova varnost je stanje, »ko je zaščiteno vitalno jedro človeških življenj« (IPCC, AR5, 2014), in izhaja iz kompleksne interakcije številnih presečnih dejavnikov. V okviru te kompleksnosti so ključne povezave med posledicami podnebnih sprememb in temeljnimi elementi človekove varnosti, ugotavlja Habitat-Climate-Environment Working Group.

Beri dalje