Letno poročilo OECD o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Letno poročilo OECD o mednarodnem razvojnem sodelovanju

OECD je tik izdal svoje letno poročilo za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja za leto 2020 Development Co-operation Report for 2020. V precej obsežnem poročilu analizirajo aktualne izzive. Za v prihodnje pa priporočajo državam donatoricam da: v ospredje...
OECD pripravila orodje za analizo financiranja CTR

OECD pripravila orodje za analizo financiranja CTR

OECD je razvila “SDG Financing Lab” za analizo donatorskih prispevkov k ciljem trajnostnega razvoja (CTR-jem) ter da bi povečala transparentnost in izboljšala učinek pomoči. Orodje rangira donatorje glede na količino pomoči za vsak cilj in uporabniki lahko...
OECD objavila letno poročilo o migracijah

OECD objavila letno poročilo o migracijah

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila letno poročilo o migracijah, v katerem ugotavlja, da se je migracijski tok v države članice OECD v letu 2018 malce povečal, za 2 % od leta 2017, torej okrog 5,3 milijonov novih stalnih migrantov in...