Letno poročilo OECD o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Letno poročilo OECD o mednarodnem razvojnem sodelovanju

OECD je tik izdal svoje letno poročilo za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja za leto 2020 Development Co-operation Report for 2020. V precej obsežnem poročilu analizirajo aktualne izzive. Za v prihodnje pa priporočajo državam donatoricam da: v ospredje...
OECD pripravila orodje za analizo financiranja CTR

OECD pripravila orodje za analizo financiranja CTR

OECD je razvila “SDG Financing Lab” za analizo donatorskih prispevkov k ciljem trajnostnega razvoja (CTR-jem) ter da bi povečala transparentnost in izboljšala učinek pomoči. Orodje rangira donatorje glede na količino pomoči za vsak cilj in uporabniki lahko...
OECD objavila letno poročilo o migracijah

OECD objavila letno poročilo o migracijah

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila letno poročilo o migracijah, v katerem ugotavlja, da se je migracijski tok v države članice OECD v letu 2018 malce povečal, za 2 % od leta 2017, torej okrog 5,3 milijonov novih stalnih migrantov in...
OECD orodje za vključevanje in izvajanje enakosti spolov

OECD orodje za vključevanje in izvajanje enakosti spolov

OECD je pripravil spletni vir, ki vas bo vodil pri izvajanju Priporočila OECD o enakosti med spoloma v javnem življenju. Zbirka orodij je razdeljena na štiri stebre – vlado, parlament, sodstvo in javno upravo. Poleg tega, da orodje bolje seznanja z načeli...
Translate »