Prispevek platforme SLOGA na podnebno strategijo do 2050

Prispevek platforme SLOGA na podnebno strategijo do 2050

Platforma SLOGA je v okviru posvetovalnega postopka s svojimi zainteresiranimi članicami pripravila predloge dopolnitev Osnutka dolgoročne podnebne strategije do 2050. Predlog dopolnitev je bil v roku, to je do 30. 9. 2020, posredovan na Ministrstvo za okolje in...
Translate »