Prispevki

Podpisali nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola

Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija, Ministrstvo za pravosodje, enajst sodelujočih nevladnih organizacij in Visoki komisariat Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) so podpisali prenovljene Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti.

Beri dalje

Javni razpis MNZ za izvajanje projekta “Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije)

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta “Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije”, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta. Beri dalje

Javni razpis MNZ za izdelavo brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javni razpis za projekt “Izdelavo brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito”. Rok prijave je 20.3.2019.

Beri dalje

Sodišče EU: Predaja po Dublinski uredbi ne sme povzročiti nevarnosti nečloveškega ali ponižujočega ravnanja

Sodišče Evropske unije je 16. 2. 2017 izdalo sodbo, s katero je odločilo, da je predajo prosilca za mednarodno zaščito drugi državi članici EU, ki je pristojna za njegov primer na podlagi Dublinske uredbe, mogoče opraviti le v okoliščinah, v katerih ta predaja ne more povzročiti dejanske in izkazane nevarnosti, da bi se z zadevno osebo ravnalo nečloveško ali ponižujoče v smislu 4. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Beri dalje