ENI: Krepitev zmogljivosti nvo za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja trajnostnega in pravičnega razvoja skupnosti v Siriji

ENI: Podpora nevladnim organizacijam v Moldaviji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov nevladnih organizacij v Moldaviji. Tematsko je razpis osredotočen na: sklop 1: krepitev zmogljivost NVO za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja...