Prispevki

ENI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja pravic žensk in njihovega ekonomskega opolnomočenja v Maroku

V okviru Evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja enakosti med spoloma in pravic žensk ter spodbujanja zaposljivosti žensk in njihovega ekonomskega opolnomočenja v Maroku.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, univerze ter raziskovalne institucije iz držav članic EU in Maroka. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Maroka.

Rok za prijavo: 19. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

ENI: Sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanju demokratičnega vodenja ter transparentnosti v Libanonu

V okviru Evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis za sofinanciranje enega projekta na področju krepitve vloge civilnodružbenih akterjev pri spodbujanju demokratičnega vodenja in upravljanja ter transparentnosti v Libanonu.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, raziskovalne in akademske institucije ter think-tanki iz držav članic EU, Libanona ter drugih držav upravičenk v okviru instrumenta ENI.

Rok za prijavo: 3. maj 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

ENI: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja procesov deinstitucionalizacije ter ekonomskega opolnomočenja v Jordaniji

V okviru Evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja procesov deinstitucionalizacije (sklop 1) ter ekonomskega opolnomočenja ranljivih družbenih skupin (sklop 2) v Jordaniji.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in Jordanije.

Rok za prijavo: 7. junij 2021

Vir: CNVOS

Puščica. Vir: Pixabay

ENI: Podpora nevladnim organizacijam v Moldaviji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov nevladnih organizacij v Moldaviji. Tematsko je razpis osredotočen na:

sklop 1: krepitev zmogljivost NVO za učinkovitejše delovanje na področju spodbujanja dobrega vodenja na lokalni ravni;

sklop 2: vzpostavljanje ugodnejšega okolja za socialno podjetništvo;

sklop 3: podpora mladinskim organizacijam na lokalni ravni;

sklop 4: krepitev posvetovalne in nadzorne vloge think-tankov pri implementaciji pridružitvenega sporazuma;

sklop 5: zagotavljanje socialnih storitev za najranljivejše skupine prebivalstva.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije iz držav članic EU in Moldavije.

Rok za prijave: 26. april 2021

Vir: CNVOS

ENI: Sofinanciranje projektov na področju boja proti podnebnih spremembam, spodbujanja enakosti med spoloma ter krepitve vloge mladih v Belorusiji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij v Belorusiji za učinkovitejše delovanje na področju boja proti podnebnim spremembam in prilagajanju nanje (sklop 1), spodbujanja enakosti med spoloma in opolnomočenja deklet (sklop 2) ter krepitve aktivne vloge mladih v družbi (sklop 3).

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Belorusije ter drugih držav vzhodnega partnerstva. Zahteva se partnerstvo z organizacijo iz Belorusije.

Rok za prijavo: 9. junij 2021

Vir: CNVOS

ENI, EIDHR: Krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij ter monitoring pravosodnih reform v Armeniji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva ENI ter instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti armenskih civilnodružbenih organizacij (ENI, sklop 1) ter podpori njihovemu delovanju na področju monitoringa pravosodnih in policijskih reform v Armeniji (EIDHR, sklop 2).

Beri dalje

ENI: Spodbujanje prehoda v bolj zelena mesta v državah južnega sosedstva

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju spodbujanja prehoda v bolj zelena in na podnebne spremembe odporna mesta v državah južnega sosedstva (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija) v skladu z zavezami iz Pariškega sporazuma.

Rok za prijavo: 31. marec 2021

Vir: CNVOS

Poziv za sofinanciranje projektov NVO za 2020 objavljen!

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v Uradnem listu RS, št. 16/21, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

Najava javnega poziva za sofinanciranje projektov NVO za 2020

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je pripravilo Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020.

Beri dalje

ENI: Razpis za sofinanciranje enega projekta na področju spodbujanja lokalnega razvoja v Tuniziji

V okviru evropskega instrumenta sosedstva (ENI) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju enega projekta na področju spodbujanja lokalnega razvoja v sektorjih trajnostnega in kulturnega turizma, obrti ter kulturne dediščine v Tuniziji.
Beri dalje