logoVsako leto 21. maja obeležujemo svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila decembra 2002, Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) pa je že leta 2001 sprejela Univerzalno deklaracijo o kulturni raznolikosti. 21. maj je torej priložnost za poglobitev razumevanja vrednot kulturne raznolikosti, pa tudi za povečanje globalnega sožitja med ljudmi.

Zaradi visoke stopnje globalizacije dandanašnji ni moč sobivati brez spoštovanja raznolikih kultur, jezikov, tradicij, norm in načinov življenja. To ni vedno najlažja naloga, saj je včasih težko razumeti, tolerirati ali sprejeti nekaj, kar nam je popolnoma tuje ali neznano. Prav zato je ključno voditi stalen dialog o raznolikosti sveta in s tem vzbuditi medsebojno zaupanje, najboljši predpogoj za doseganje napredka, človekovega razvoja, enakopravnosti in človekovih pravic.

Ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj sta se leta 2011 Zavezništvo civilizacij OZN in UNESCO, skupaj s številnimi drugimi organizacijami, povezala v kampanjo, ki je pozivala vse nas, da»Naredimo eno stvar za raznolikost in vključevanje« (ang. Do One Thing For Diversity and Inclusion). Cilji letošnje kampanje, ki spodbuja ljudi in organizacije po celem svetu h konkretnim aktivnostim za podporo raznolikosti, pa so: okrepiti ozaveščenost o pomembnosti medkulturnega dialoga, raznolikosti in vključevanja, oblikovati svetovno skupnost, ki bo v vsakdanjem življenju podpirala raznolikost, ter premagati polarizacijo in stereotipe, in sicer z namenom boljšega razumevanja in sodelovanja med pripadniki različnih kultur.

Več informacij o svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj najdete na spletni strani OZN.

Kampanji Do One Thing For Diversity and Inclusion pa se lahko pridružite na socialnem omrežju Facebook.

Kontaktna oseba: Ana Kalin (e-pošta: ana.kalin@sloga-platform.org, tel.: 01 434 44 02).