Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Tokratni mit se nanaša na pomanjkanje razumevanja učinkov razvojnega sodelovanja, kar pripelje do naslednje zmote.

MIT št. 2

Razvojna pomoč in sodelovanje škodujeta državam v razvoju.

ODGOVOR: Ne drži. Tako razvojna pomoč kot sodelovanje sama po sebi nista škodljiva za razvoj lokalnega gospodarstva in lahko kvečjemu pripomoreta k temu. Obe sta potrebni in sta lahko uspešni sredstvi za naslavljanje globalnih razlik v razvoju. Glavno vprašanje pa ostaja, kako zagotoviti najbolj kvalitetno pomoč tistim, ki to najboljpotrebujejo in kako razvijati dinamiko sodelovanja, ki prinaša pozitivne učinke vsem vpletenim.