Ime projekta: Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022

Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – projekt predsedovanja EU 2020–2022« si prizadeva okrepiti podporo javnosti za odprte, poštene/pravične in trajnostne evropske politike, še posebej na področju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, človekovih pravic ter zagotavljati prostor civilne družbe v okviru predsedovanja držav tria Svetu Evropske unije in širše.

Trajanje projekta: april 2020–marec 2022

Partnerji projekta:

V projektnem konzorciju, ki ga vodi Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), sodelujejo Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD) in Platforma SLOGA.

Partnerji projekta EU PP

Financerji projekta: projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo.

Logotip MJU in EU

Slogan projekta predsedovanja EU (EU Presidency Project – EUPP) je poziv k ukrepanju. Projekt si prizadeva krepiti javno podporo Evropski uniji, ki v središče svojega delovanja postavlja globalno solidarnost, Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, človekove pravice ter vključujoče sodelovanje civilne družbe.

EUPP združuje nacionalne in evropsko platformo za razvoj ter humanitarno pomoč, ki predstavljajo sedanje in prihodnje trojno predsedstvo Svetu Evropske unije. Od julija 2020 do decembra 2021 VENRO (Nemčija), Plataforma Portuguesa das ONGD (Portugalska), SLOGA (Slovenija) in evropska mreža razvojnih nevladnih organizacij CONCORD sodelujejo pri zagovarjanju skladnih politik razvojnega sodelovanja in pozitivnih sprememb v Evropi ter širše.

Štirje partnerji nadaljujejo prizadevanja prejšnjega sodelovanja EUPP med razvojnimi platformami FOND (Romunija), Fingo (Finska), CROSOL (Hrvaška) in CONCORD (januar 2019 do junij 2020). Leta 2022 bodo projekt prevzele francoska, češka in švedska nacionalna platforma razvojnih NVO.

NOVICE