Voluntariat je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2000 na osnovi reorganizacije Društva MOST. Od vsega začetka je Voluntariat član svetovne mednarodne organizacije Service Civil International (SCI). Poleg tega je na mednarodni ravni tudi aktivni član evropske mreže za globalno učenje GLEN, mreže svetovnih prostovoljskih organizacij za razvoj – IVCO ter evropske mreže mladih za promocijo človekovih pravic EPTO. Na nacionalni ravni smo člani platforme nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij – SLOGA ter člani mreže prostovoljskih organizacij.

Voluntariat skozi prostovoljno službo promovira ideje družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti. Verjamemo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, medkulturno učenje in vzgojo za mir in strpnost.

Organiziramo treninge in usposabljanja za prostovoljce in vodje taborov. Prostovoljno delo organiziramo skupaj z lokalnimi organizacijami in skupnostmi, ki delujejo na področju ohranjanja narave, kulture, miru, pomoči marginaliziranim skupinam itd. Ponujamo in širimo informacije o prostovoljnem delu v Sloveniji in tujini, se udeležujemo mednarodnih akcij, ki spodbujajo sodelovanje ljudi različnih religij, kultur, narodnosti in političnih prepričanj.

Naši projekti

Kontaktne informacije

Zavod Voluntariat, SCI Slovenia
Bežigrad 6, 1000 Ljubljana

Telefon in faks: +386 1 2391 623 in 01 239 16 26

E-pošta: info@zavod-voluntariat.si

Splet: http://www.zavod-voluntariat.si

Zadnje novice